Straż Pożarna

Cut Lanca – Urządzenia Gaśniczo Tnące

Technika cięcia i gaszenia urządzenia CutLanca łączy właściwości chłodzące strumienia mgły wodnej z właściwościami cięcia i penetracji wodą lub wodą zmieszaną z proszkiem ciernym. Urządzenie wytwarza wysokociśnieniowy strumień mgły wodnej w funkcji gaśniczej (w tej funkcji nadal rdzeń wodny pozwala przebijać miękkie materiały konstrukcyjne typu: deski, karton-gips, materiały drewnopodobne itp.), w przypadku funkcji cięcia strumień mgły wodnej mieszany jest z drobnym proszkiem ciernym, co daje możliwość przebijania się przez konstrukcje wykonane z twardych materiałów (typu: beton, stal, szyby pancerne itp.), umożliwiając penetrację do wewnątrz środowiska pożaru.

Producent zapewnia szkolenia personelu z obsługi urządzenia a w szczególności operowania Lancą Tnącą, zalecamy także szkolenia taktyczno operacyjne, jak również z zakresu analizy planu wykorzystania urządzeń CutLanca do cięcia i gaszenia. Oferujemy profesjonalne doradztwo i szkolenia w tych dziedzinach.

CutLanca CL-360K (zestaw do montażu)

Zestaw CutLanca C360K jest Urządzeniem Gaśniczo-Tnącym o wydajności nominalnej 58 litrów/min zaprojektowanym do zainstalowania na wszelkich typach pojazdów różnej wielkości, mogą być montowane zarówno w samochodach nowych i używanych, na małych, typu Pick-up oraz lekkich, średnich i ciężkich samochodach. Zestaw dostarczany jest począwszy od interfejsu (wałka) wychodzącego z pompy wodnej wysokiego ciśnienia aż do Lancy Tnącej włącznie. Urządzeniem można sterować za pomocą pilota bezprzewodowego zamocowanego w lancy lub z pozycji pulpitu sterowania. Moc na interfejs może być przekazywana z przystawki odbioru mocy (PTO), przez SplitShaft itp.. System napędzania pompy wody (włącznie z odpowiednią przekładnią, wałem itd.) powinno być dopasowane przez firmę zabudowującą samochód.

Dostarczany zestaw jest kompletną maszyną przygotowaną do montażu. Urządzenie dostarczamy z instrukcją obsługi oraz pozostałymi niezbędnymi dokumentami.

Firma montująca Urządzenie Gaśniczo-Tnące CutLanca CL-360K w samochodzie, powinna brać pod uwagę wymagania odnośnie normy EN 1846-3 (dotyczy wyposażenia zamontowanego na stałe w samochodach pożarniczych), jednym z takich wymagań jest ochrona przed zamarzaniem. Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i konfiguracyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. Dla zagwarantowania bezpieczeństwa i pełnego sukcesu montażu i uruchomienia, producent zastrzega sobie konieczną obecność przedstawiciela przy montażu i uruchomieniu urządzenia – USŁUGA BEZPŁATNA.

System Gaśniczo-Tnący CutLanca jest chroniony patentem.

CutLanca -330 K (do gaszenia mniejszych kubatur)

Zestaw CutLanca C330K jest Urządzeniem Gaśniczo-Tnącym o ciśnieniu roboczym 300bar i wydajności nominalnej 30 litrów/min zaprojektowanym do zainstalowania na wszelkich typach pojazdów różnej wielkości, mogą być montowane zarówno w samochodach nowych i używanych. Urządzenie CutLanca CL-330K zostało zaprojektowane do gaszenia pożarów w mniejszych kubaturach, rekomendowany montaż na pojazdach typu Pick-up oraz lekkich i średnich. Zestaw dostarczany jest począwszy od interfejsu (wałka) wychodzącego z pompy wodnej wysokiego ciśnienia aż do Lancy Tnącej włącznie. Urządzeniem można sterować za pomocą pilota bezprzewodowego zamocowanego w lancy lub z pozycji pulpitu sterowania. Moc na interfejs może być przekazywana z przystawki odbioru mocy (PTO), przez SplitShaft itp.. System napędzania pompy wody (włącznie z odpowiednią przekładnią i wałem) powinno być dopasowane przez firmę zabudowującą samochód.

Dostarczany zestaw jest kompletną maszyną przygotowaną do montażu. Urządzenie dostarczamy z instrukcją obsługi oraz pozostałymi niezbędnymi dokumentami.

Firma montująca Urządzenie Gaśniczo-Tnące CutLanca CL-330K w samochodzie, powinna brać pod uwagę wymagania odnośnie normy EN 1846-3 (dotyczy wyposażenia zamontowanego na stałe w samochodach pożarniczych), jednym z takich wymagań jest ochrona przed zamarzaniem. Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i konfiguracyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. Dla zagwarantowania bezpieczeństwa i pełnego sukcesu montażu i uruchomienia, producent zastrzega sobie konieczną obecność przedstawiciela przy montażu i uruchomieniu urządzenia.

System Gaśniczo-Tnący CutLanca jest chroniony patentem.

CutLanca CL-360H (zestaw do montażu)

Zestaw CutLanca C-360H jest Urządzeniem Gaśniczo-Tnącym o wydajności nominalnej 58 l/min zaprojektowanym do montażu na średnich i ciężkich samochodach strażackich z myślą o integracji z istniejącym systemem hydraulicznym samochodu. Zestaw jest dostarczany z interfejsem do olejowego silnika hydraulicznego (montowany na pompie wysokiego ciśnienia wody) i zawiera wszystkie podstawowe komponenty, aż do Lancy Tnącej włącznie. Każda przekładnia (wał Cardana) pomiędzy pompą hydrauliczną oleju a przystawką PTO powinna być zaprojektowana i dostarczona przez firmę budującą samochód. Urządzenie dostarczamy z instrukcją obsługi oraz pozostałymi niezbędnymi dokumentami.

Urządzeniem można sterować za pomocą pilota bezprzewodowego zamocowanego w lancy lub z pozycji pulpitu sterowania.

CutLanca CL-360H jest wszechstronnym uniwersalnym urządzeniem umożliwiającym zastosowanie szerokiej gamy dodatkowych akcesoriów.

System Gaśniczo-Tnący CutLanca jest chroniony patentem.

CutLanca CL-360HS (zestaw do montażu)

Zestaw CutLanca CL-360HS jest Urządzeniem Gaśniczo-Tnącym o wydajności nominalnej 58 l/min zaprojektowanym do montażu na średnich i ciężkich samochodach strażackich z myślą o integracji z istniejącym systemem hydraulicznym samochodu. Zestaw zawiera kompletny system kompensacji obciążenia pompy hydraulicznej (load sensing system), odpowiedni silnik hydrauliczny z interfejsem przyłączeniowym do olejowej pompy hydraulicznej aż do lancy Tnącej włącznie. Jest to gotowe rozwiązanie rekomendowane do montowania na drabinach i podnośnikach hydraulicznych. Urządzenie dostarczamy z instrukcją obsługi oraz pozostałymi niezbędnymi dokumentami.

Urządzeniem można sterować za pomocą pilota bezprzewodowego zamocowanego w lancy lub z pozycji pulpitu sterowania.

CutLanca CL-360HS jest wszechstronnym uniwersalnym urządzeniem umożliwiającym zastosowanie szerokiej gamy dodatkowych akcesoriów.

System Gaśniczo-Tnący CutLanca jest chroniony patentem.

CutLanca CL-240P Rama

Urządzenie Gaśniczo Tnące CutLanca CL-240P Rama (wydajność~ 38-42 l/min i ciśnienie 180-200 bar), posiada wbudowany silniki spalinowy oraz własny zbiornik na wodę i może być montowane zarówno w samochodach nowych i używanych. Konstrukcja została zoptymalizowana w celu umieszczenia w ramie i uzyskania maksymalnych wydajności. Kompaktowa, zwarta zabudowa pozwala na łatwe zainstalowanie systemu w szerokiej gamie samochodów i przyczepek. Rekomendowane do montowania w samochodach lekkich ultralekkich typu Pick-up lub do montażu na przyczepkach, mogą oczywiście być zamontowane także w samochodach większych logistycznych a także jako wolnostojące autonomiczne urządzenie samowystarczalne. Konstrukcja umożliwia szybką zmianę transportu, zarówno na lotniczy jak i morski i lądowy, co daje znaczną elastyczność służbom ratowniczym.

Urządzenie Gaśniczo Tnące CutLanca CL-240P Rama zostało standardowo wyposażone w impulsową prądownicę pistoletową. Szybka zamiana Lancy Gaśniczo-Tnącej 200 bar na prądownicę pistoletową (80 bar) umożliwia operowanie wieloma prądami wody. Dodatkowo w standardowym wyposażeniu dostarczamy wytwornicę piany (z własnym zbiornikiem na środek pianotwórczy do 3%), co włącznie z prądownicą pistoletową jeszcze bardziej zwiększa wszechstronność zastosowania, np: pożary samochodów, pożary zewnętrzne, trawy, las, dekontaminacja czy natarcie pianą średnią. Teraz system CutLanca pozwala na realizowanie jeszcze większej ilości scenariuszy gaśniczych, zwiększając uniwersalność i skuteczność Twoich działań ratowniczo-gaśniczych.

Urządzenie jest ukończoną maszyną dostarczaną z instrukcją obsługi i serwisu oraz pozostałymi niezbędnymi dokumentami. Firma montująca urządzenie w samochodzie, powinna brać pod uwagę wymagania odnośnie normy EN 1846-3 (dotyczy wyposażenia zamontowanego na stałe w samochodach pożarniczych), jednym z takich wymagań jest ochrona przed zamarzaniem. Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i konfiguracyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. Dla zagwarantowania bezpieczeństwa i pełnego sukcesu montażu i uruchomienia, producent zastrzega sobie konieczną obecność przedstawiciela przy montażu i uruchomieniu urządzenia.

System Gaśniczo-Tnący CutLanca™ jest chroniony patentem.

CutLanca-240 P (zestaw do montażu)

Zestaw CutLanca CL-240P, to Urządzenie Gaśniczo-Tnące o wydajność 38-42 l/min i ciśnieniu roboczym 180-200 bar, posiada wbudowany silniki spalinowy i może być montowane zarówno w samochodach nowych i używanych. Konstrukcja została zoptymalizowana w celu uzyskania maksymalnych wydajności. Urządzenie CutLanca CL-240P zestaw dostarczane jest jako komplet kilku elementów umożliwiających różne rozstawienie, co pozwala na łatwe zainstalowanie systemu w szerokiej gamie samochodów. Rekomendowane do pojazdów typu Pick-up lub samochodów lekkich, ale może być też montowane w średnich i ciężkich. Zestaw umożliwia dużą elastyczność w montażu.

Zestaw CutLanca CL-240P, został standardowo wyposażony w impulsową prądownicę pistoletową. Szybka zamiana Lancy Tnącej 200 bar na prądownicę pistoletową (80 bar) umożliwia operowanie wieloma prądami wody. Dodatkowo w standardowym wyposażeniu dostarczamy wytwornicę piany (z własnym zbiornikiem na środek pianotwórczy do 3%), co włącznie z prądownicą pistoletową jeszcze bardziej zwiększa wszechstronność zastosowania, np: pożary samochodów, pożary zewnętrzne, trawy, las, dekontaminacja czy natarcie pianą średnią. Teraz system CutLanca pozwala na realizowanie jeszcze większej ilości scenariuszy gaśniczych, zwiększając uniwersalność i skuteczność Twoich działań ratowniczo-gaśniczych.

Zestaw jest ukończoną maszyną dostarczaną z instrukcją obsługi i serwisu oraz pozostałymi niezbędnymi dokumentami. Firma montująca urządzenie w samochodzie, powinna brać pod uwagę wymagania odnośnie normy EN 1846-3 (dotyczy wyposażenia zamontowanego na stałe w samochodach pożarniczych), jednym z takich wymagań jest ochrona przed zamarzaniem. Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i konfiguracyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. Dla zagwarantowania bezpieczeństwa i pełnego sukcesu montażu i uruchomienia, producent zastrzega sobie konieczną obecność przedstawiciela przy montażu i uruchomieniu urządzenia.

System Gaśniczo-Tnący CutLanca™ jest chroniony patentem.

CutLanca CL-330P Mini

CutLanca CL-330P Mini jest kompaktowym i najlżejszym z całej serii Urządzeniem Gaśniczo-Tnącym o wydajności nominalnej 26-30 l/min zasilanym własnym czterosuwowym silnikiem benzynowym.

Urządzenie CutLanca CL-330P Mini zaprojektowano do autonomicznej pracy. Zestaw zamontowany jest w nierdzewnej ramie nośnej (może być wyposażony we własny zbiornik na wodę, co pozwala na autonomiczną pracę), małe rozmiary czynią urządzenie mobilnym, pozwalając w razie konieczności na łatwe przemieszczanie zarówno transportem lądowym, wodnym jak i powietrznym. Urządzenie CutLanca CL-330P Mini umożliwia instalowanie na wszelkich pojazdach nowych i używanych oraz przyczepkach jako niezależne urządzenie. Rekomenduje się do małych lekkich samochodów, typu PickUp, Kombi, Van. Urządzenie CutLanca CL-330P Mini sprawdza się najlepiej do gaszenia pożarów w kubaturach do 300m3. Urządzeniem można sterować za pomocą pilota bezprzewodowego zamocowanego w lancy lub z pozycji pulpitu sterowania.

Urządzenie CutLanca CL-330P Mini może być dostarczone jako maszyna w pełni gotowa do autonomicznej pracy, lub jako zestaw elementów do montażu w samochodzie. Urządzenie dostarczamy z instrukcją obsługi oraz pozostałymi niezbędnymi dokumentami.

CutLanca CL-330P Mini jest wszechstronnym uniwersalnym urządzeniem umożliwiającym zastosowanie szerokiej gamy dodatkowych akcesoriów.

System Gaśniczo-Tnący CutLanca jest chroniony patentem.

Oznaczenie modeli

W celu identyfikacji poszczególnych konfiguracji Urządzeń Gaśniczo Tnących dokonano podziału ze względu na:

  1. Wydajność:

Liczba 30 oznacza 26-30 litrów wody na minutę

Liczba 40 oznacza 38-42 litrów wody na minutę

Liczba 60 oznacza 58 litrów wody na minutę

 

  1. Sposób napędzania pompy wodnej:

P – silnik lub silniki benzynowe

B – (belt) pasek zębaty

D – silnik Diesla

H – silnik hydrauliczny olejowy

HS – silnik hydrauliczny olejowy dostarczany wraz z kompletnym system kompensacji obciążenia pompy hydraulicznej (load sensing system)

E – silnik elektryczny

K – przygotowany do napędzania za pomocą wału napędowego Kardana przez przystawkę przekazania mocy (PTO), przez SplitShaft, przez Reduktor Obrotów itp.

  1. Ciśnienie robocze:

liczba 200– oznacza faktyczne ciśnienie robocze pomiędzy 180-200 bar

liczba 300– oznacza faktyczne ciśnienie robocze pomiędzy 280-300 bar

 

Przykładowe oznaczenie:

Symbol – CL- 360K,

gdzie:

CL – oznacza CutLanca,
300 – oznacza ciśnienie robocze 280-300 bar,
60 – oznacza wydajność 58 l/min,
K – oznacza napęd z silnika samochodu za pomocą wału Kardan (przez przystawkę mocy PTO, SplitShaft, Reduktor Obrotów, itp.)

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji.