Szkolenia Użytkowników CutLanca

Dokładamy wszelkich starań, aby wspierać klientów poprzez kompleksową edukację, porady oraz rekomendacje, co pozwala użytkownikom w pełni wykorzystać zakupione Urządzenia Gaśniczo-Tnące CutLanca.

Szkolenie pozwala operować Lancą Tnącą w najbardziej bezpieczny i efektywny sposób. Każdy produkt zawiera kompletne instrukcje obsługi i serwisowania.

Operatorów Lancy Tnącej

SZKOLENIE

 

Szkolenie dzielimy na dwie części, teoretyczną i praktyczną. Szkolenie zawiera następujące zagadnienia:
Bezpieczna obsługa Urządzenia Gaśniczo-Tnącego , w tym:

przedstawienie konkretnej konstrukcji systemu, jego komponentów i funkcji;

procedury bezpieczeństwa i przepisy dotyczące systemów wysokociśnieniowych;

zasady użytkowania i konserwacji;

uzupełnianie proszku ściernego i obsługa ciśnieniowego zbiornika z proszkiem;

procedury uruchamiania i zatrzymania urządzenia;

procedury rozwiązywania podstawowych problemów, które mogą wystąpić w trakcie eksploatacji;

Ta część ma charakter czysto techniczny i skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa w trakcie użytkowania. Obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną, w szczególności związaną z pierwszym uruchomieniem urządzenia pod nadzorem instruktorów.

Program:

podstawy teoretyczne – różnice pomiędzy standardowymi prądami wody a wysokociśnieniową mgłą z Urządzenia Gaśniczo-Tnącego CutLanca;

sposoby skutecznego gaszenia mgłą wodną przy pożarach wewnętrznych, rozwiniętych i ukrytych;

sposoby wykonywania przebić przez różne konstrukcje za pomocą strumienia wody lub wody z proszkiem ściernym;

rekomendowana metoda cięcia i gaszenia przy pożarach wewnętrznych;

wsparcie działań Urządzenia-Gaśniczo-Tnącego przy pomocy kamer termowizyjnych i wentylacji nadciśnieniowej;

praktyczne ćwiczenia cięcia i gaszenia w kontenerze rozgorzeniowym lub w pustostanie.

Zajęcia mają na celu przyswojenie zasad bezpiecznego używania strumienia mgły wodnej z Lancy Tnącej podczas pożarów i zrozumienie różnicy w podejściu do metodologii gaszenia w porównaniu ze standardowymi metodami.

Zajęcia pozwalają także na opanowanie teoretyczne i praktyczne metody cięcia i gaszenia w stopniu umożliwiającym prawidłowe i skuteczne użycie urządzenia CutLanca przez Operatora Lancy Tnącej w sytuacji pożarowej.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej i trwa 8 godzin.

Ukończenie szkolenia potwierdzone jest imiennym Certyfikatem Operatora Lancy Tnącej, co uprawnia do obsługi i użytkowania wysokociśnieniowego Urządzenia Gaśniczo-Tnącego CutLanca.

Instruktorów Operatorów Lancy Tnącej

SZKOLENIE

 

Kurs Instruktor Operatorów Lancy Tnącej CutLanca –  opiera się na koncepcji wyszkolenia instruktora, umożliwiając uczestnikom prowadzenie niezbędnych szkoleń podstawowych w ramach własnej organizacji (JRG). Kurs trwa dwa dni i jest rozszerzeniem podstawowej treści szkoleniowej i ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób zorganizowana jest teoria i sesje praktyczne, aby zapewnić wiedzę na temat metody bezpiecznego cięcia i gaszenia i jego zdolności do wpływania na obniżanie temperatury gazów pożarowych i walki z pożarami.

W pierwszym dniu nacisk kładziony jest na technologię i bezpieczeństwo obsługi i działań.

W drugim dniu koncentrujemy się na metodzie cięcia i gaszenia, i ma na celu zaangażowanie różnych poziomów umiejętności uczestników.

Po pomyślnym zakończeniu uczestnicy dostają tytuł „Instruktor Operatorów Lancy Tnącej”, co uprawnia na samodzielne prowadzenie szkoleń stanowiskowych dla strażaków z bezpiecznej obsługi konkretnego Urządzenia Gaśniczo-Tnącego CutLanca zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi i serwisowania producenta oraz przepisów BHP w ramach swojej jednostki.

Organizatorów Akcji Ratowniczo Gaśniczych

SZKOLENIE

 

Szkolenie oficerskie skierowane jest przede wszystkim do dowódców operacyjnych straży pożarnej oraz dyspozytorów.

Celem jest osiągnięcie przez uczestników podstawowej wiedzy operacyjnej i taktycznej, aby umożliwić podejmowanie bardziej świadomych decyzji operacyjnych, które obejmują wdrożenia wykorzystujące wyjątkowe zalety metody Cięcia i Gaszenia Urządzeń Gaśniczo-Tnących CutLanca.

Jest to kurs jednodniowy, który zawiera głównie teorię, ale także kilka praktycznych demonstracji cięcia i gaszenia z pokazem chłodzenia mgłą gazów pożarowych włącznie. Szkolenie obejmuje również wiedzę na temat wsparcia metody cięcia i gaszenia przy pomocy kamer IR, wentylacji nadciśnieniowej oraz współdziałanie standardowych linii gaśniczych a także wdrożenie kilku Urządzeń Gaśniczo-Tnących CutLanca.

Szkolenie kończy się wydaniem dyplomów potwierdzających ukończenie szkolenia uzupełniającego dla organizatorów i koordynatorów akcji.

Zarezerwuj termin na szkolenie

Nasze szkolenia odbywają się w całej Polsce.
W dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.