rekomendowane zastosowania

Bezpiecznie – Szybko – Skutecznie!
Oszczędzasz Wodę i Środowisko!

Standardowa Straż Pożarna

Pożary rozwinięte mieszkań, domów (w każdej kubaturze efektywność będzie nieporównywalnie większa niż każdej standardowej metody),

Pożary ukryte,

Pożary ścian i dachów z płyt termoizolacyjnych ,

Pożary strychów, poddaszy i dachów,

Pożary dachów krytych strzechą, gontem itp.,

Pożary pod podłogowe

Pożary piwnic,

Pożary garaży,

Pożary baraków, barakowozów,

Pożary kombajnów,

Pożary kontenerów, naczep TIR,

Pożary samochodów osobowych i ciężarowych,

Pożary autobusów,

Pożary pociągów, tramwajów itp.,

Pożary silosów i rurociągów przesypujących,

Pożary sprasowanych śmieci w kompaktorach,

Gaszenie przez szyby kuloodporne (np. banki, butiki itp.),

Podawanie skutecznego prądu na wysokość do 300 metrów,

Chłodzenie obiektów w obronie,

Błyskawiczne chłodzenie klatek schodowych (30 sek. Od 500 C do 80 C),

Gaszenie zdalne (urządzenie sterowane jest radiowo i w razie ekstremalnego niebezpieczeństwa można (po zamocowaniu Lancy Tnącej na specjalnym stojaku) wycofać się i działać zdalnie).

Przemysłowa Straż Pożarna

gaszenie pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych przez ścianę, przez strop, przez zamknięte drzwi z daleka od ekstremalnie wysokiej temperatury i toksycznych dymów pożarowych,

cięcie konstrukcji i rurociągów wodą (idealne do przestrzeni zagrożonych wybuchem).

Lotniskowa Straż Pożarna

gaszenie pożarów wewnętrznych samolotów i śmigłowców przez korpus, bez konieczności wejścia w strefę gorącą,

wycinanie wodą otworów ewakuacyjnych w korpusie (np. w strefach zagrożenia wybuchem podczas wycieków paliwa),

gaszenie pomieszczeń w obiektach lotniskowych przez ścianę, przez strop, przez zamknięte drzwi  z daleka od ekstremalnie wysokiej temperatury i toksycznych dymów pożarowych.

Portowa Straż Pożarna

gaszenie statków przez burtę, przez ścianę czy podłogę, bez konieczności wejścia w strefę gorącą,

wycinanie wodą otworów ewakuacyjnych (np. w strefach zagrożenia wybuchem),

gaszenie pomieszczeń przez ścianę, przez strop, przez zamknięte drzwi z daleka od ekstremalnie wysokiej temperatury i toksycznych dymów pożarowych.

Marynarka Wojenna

gaszenie okrętów przez burtę, przez ścianę czy podłogę, bez konieczności wejścia w strefę gorącą,

wycinanie wodą otworów ewakuacyjnych także pod wodą,

odcinanie wodą elementów konstrukcji w strefach zagrożenia wybuchem.

Wojsko

gaszenie pomieszczeń z niebezpieczną zawartością przez ścianę, strop czy zamknięte drzwi od bunkra,

neutralizacja pocisków i rakiet przez odcinanie elementów wodą,

odcinanie wodą elementów konstrukcji w strefach zagrożenia wybuchem.

Więziennictwo

gaszenie pożarów przez ścianę bez konieczności wchodzenia do pomieszczeń (np. w trakcie buntu, umożliwia gaszenie bez konieczności wchodzenia do pomieszczeń z więźniami)

Antyterroryści i inne tajne przez poufne

umożliwia bardzo łatwe opanowanie pożaru małą ilością wody,

możliwość aplikowania przez ścianę, przez zamknięte drzwi czy przez strop substancji płynnych w postaci mgły (wodny rdzeń tnący wydrąży szybko otwór o średnicy zaledwie 2,5-5mm).

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji.