Metoda cięcia i gaszenia

Bezpiecznie – Szybko – Skutecznie!
Oszczędzasz Wodę i Środowisko!

Błyskawiczne obniżenie temperatury

Rewolucyjna metoda umożliwia bardzo skutecznie i niespotykanie szybko opanować pożar. Opatentowana i produkowana w Polsce dysza wytwarza wysokociśnieniowy strumień mgły wodnej (200-300 bar), który zmieszany ze ścierniwem wyrzucany jest z prędkością 720km/h, co pozwala przebić się przez wszystkie znane materiały budowlane i konstrukcyjne.

Metoda cięcia i gaszenia umożliwia błyskawiczne obniżenie temperatury pożaru (schładzając przede wszystkim gazy pożarowe, ale także materiały palne) z bezpiecznej pozycji pozostając na zewnątrz budynku. Wysokie ciśnienie oraz opatentowana dysza zapewniają odpowiednie rozproszenie kropelek wody jednocześnie nadając im ogromną prędkość na wylocie. Gdy strumień przebije się przez ścianę, dach, czy inną przeszkodę, dopływ ścierniwa możesz zamknąć, aby dalej podawać samą mgłę o dużej energii kinetycznej, co zapewnia sięgnięcie głęboko w chmurę gorących gazów pożarowych gdzie prawie cała mgła zmieni się w parę.

Mniejsze krople pozostają dłużej w gorącej strefie dymu dzięki czemu absorbują więcej energii cieplnej z otoczenia, co spektakularnie przyśpiesza obniżanie temperatury i opanowanie pożaru.

Wysokociśnieniowe Urządzenia Gaśniczo-Tnące CutLanca dzięki specjalnej dyszy i odpowiedniemu ciśnieniu wody generuje malutkie kropelki o średnicy zaledwie około 200 mikrometrów. Uwzględniając tylko zwiększenie szybkości odbierania ciepła z otoczenia wynikającego z sumarycznej powierzchni milionów kropelek mgły uzyskujemy około 5 krotnie większą skuteczność urządzenia CutLanca w porównaniu z tradycyjną armaturą wodną generującą rozproszone prądy gaśnicze.

Rozdrobniona woda paruje, czyli przechodzi przemianę fazową z większą skutecznością. W standardowych systemach średnia objętość odparowanej wody to jedynie około 4-6%, mgła wodna wytwarzana i wystrzelona w gorące gazy pożarowe przez urządzenie CutLanca odparowuje nawet w 98%. Daje to kolejny wkład do skuteczności i szybkości schładzania pożaru.

Przebicie się przez konstrukcję

Podczas przebijania się do pożaru wewnętrznego przez konstrukcję obiektu powstaje bardzo mały otwór, więc dopływ tlenu (który mógłby spowodować rozgorzenie) jest nadal ograniczony. Nie potrzebujesz otwierać drzwi czy wycinać dużych otworów w dachu, aby gasić skutecznie pożar.

Chłodzenie pożaru w sekundy

Im mniej otwarty jest pożar tym większa jest efektywność obniżania jego temperatury, znacznie łatwiej jest też zobojętnić mieszaninę palnych gazów. Czym dłużej para wodna pozostaje w gaszonym obszarze tym szybciej redukuje temperaturę i zobojętnia atmosferę. Praktyczne użycie metody cięcia i gaszenia pokazało też, że im wyższa temperatura pożaru, tym lepszy efekt chłodzenia gazów i łatwiej zgasić taki pożar. Nawet jeśli ogień obejmie pokrycie dachu czy całe poddasze CutLanca będzie nadal skutecznym narzędziem gaszącym. Kiedy kropelki mgły docierają do gorącego dymu rozpoczyna się proces gaszenia, który podzielić możemy na pięć części:

chłodzenie gazów pożarowych (palnych, toksycznych i rakotwórczych) w obrębie pożaru,

absorpcja ciepła podczas zamiany wody w parę wodną,

chłodzenie materiałów palnych i potencjalnych zapalników wydobywających się z materiałów palnych,

zmniejszenie koncentracji tlenu w mieszaninie palnych gazów pożarowych (w dymie),

izolowanie materiałów palnych parą wodną,

Gaszenie poprzez zastosowanie tak rozdrobnionej mgły wodnej skuteczniej chłodzi większe przestrzenie niż standardowe zalewanie ognia wodą (wiele małych kropelek mgły obejmuje większy obszar – im większa prędkość kropelek, tym głębsze przenikanie do środka pożaru.

Generalnie dowodzi to, że metoda cięcia i gaszenia CutLanca zapewnia szybsze chłodzenie atmosfery pożaru i szybsze tłumienie ognia, co daje rewolucyjne narzędzie do błyskawicznego opanowania pożarów.

Jednoczesne zastosowanie Urządzeń Gaśniczo-Tnących, kamer termowizyjnych i nadciśnieniowych wentylatorów oddymiających (PPV) jest rewolucyjnie efektywne w walce z pożarami wewnętrznymi, które do tej pory wydawały się bardzo trudne czy niemożliwe do opanowania.

Unikalna ciągle metoda cięcia i gaszenia staje się obecnie obowiązkowym tematem w szkołach pożarniczych w coraz większej ilości państw. Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Szkocja, Anglia a ostatnio Republika Czeska i Rumunia wdrażają metodę cięcia i gaszenia jako standard.

Cut Lanca w akcji!

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji.